Земеделско стопанство "Мария Анева" - с. Равногор се занимава с производство на посадъчен материал и картофи за консумация. Стопанството развива тази дейност повече от 20 години.

Произведената продукция е изцяло от холандски внос. Използват се базови семена от различните сортове и се произвеждат сертифицирани семена – първо размножение. Също така стопанството предлага и картофи за консумация, произведени в екологично чист район, какъвто е Равногор с методи, щадящи влиянието върху околната среда.

Нашият 20 годишен опит в областта на семепроизводството показва, че най-добри резултати и най-добър доход получават онези фермери, които закупуват качествен сертифициран материал от нашето стопанство, съобразен с климатичните условия на посаждането на картофите за консумация. Единствено в нашето стопанство може да намерите производство на посадъчен материал от най-ранните картофи, съществуващи в холандската сортова листа.